Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Maailman ensimmäinen geenimuunneltu tuotantoeläin odottaa myyntilupaa jo lähiaikoina

Saman ikäisten (18 kuukautta) ja samanlaisissa oloissa kasvaneiden geenimuunnellun merilohen ja luonnonvaraisen Atlantin merilohen vertailu osoittaa, miksi kaupalliset kalankasvattajat ovat hyvin kiinnostuneita saamaan jalostetun uutuuden tuotantoon.

Saman ikäisten (18 kuukautta) ja samanlaisissa oloissa kasvaneiden geenimuunnellun merilohen ja luonnonvaraisen Atlantin merilohen vertailu osoittaa, miksi kaupalliset kalankasvattajat ovat hyvin kiinnostuneita saamaan jalostetun uutuuden tuotantoon.

Geenimuunneltu, allaskasvatukseen jalostettu nopea- ja suurikasvuinen merilohi (Salmo salar) voi risteytyä luonnonvaraisten mertitaimenten (Salmo trutta) kanssa. Lajienvälisen lisääntymisen tuloksena kehittyvät risteymäyksilöt kasvavat nopeammin kuin kumpikaan emolaji. Toistaiseksi geenimuunneltua lohta ei saa ottaa kaupalliseen käyttöön, ja vaarat muunnellun geeniaineksen pääsystä luontoon on selvitettävä perusteellisesti ennen kaupallisen tuotannon aloittamista. Uuden lohimuodon kehittäjät vakuuttavat geenimuunnellun lohen olevan täysin riskitön, sillä myyntiin toimitettaisiin vain steriilejä naaraskaloja, jotka eivät missään oloissa pystyisi siirtämään muunneltua geeniainesta luonnonkaloihin.

AquaBounty Technologies  -yrityksen kehittämä geenimuunneltu merilohi kasvaa paljon nopeammin ja suuremmaksi kuin luonnonvaraiset lohet, ja siksi ruokakalan kasvattajat odottavat tämän osin keinotekoisin menetelmin tuotetun ”uuskalan” saamista kaupalliseen tuotantoon. GMO-kala (GMO = Genetically Modified Organism = geenimuuntelun keinoin kehitetty eliö) on parhaillaan Yhdysvaltain ravinto- ja lääkeviranomaisten arvioinnissa (Food and Drug Administration; FDA). Geenimuunneltu AquAdvantage-lohi on taustaltaan Atlantin merilohi, jolle on siirretty Tyynenmeren lohen sekä ankeriaan geeniainesta. Teknisesti MGO-loheen liittyvät yksityiskohdat tunnetaan hyvin, ja laajamittainenkin kaupallinen kasvatus voisi alkaa välittömästi. Viranomaisharkinnassa onkin kysymys ennen kaikkea turvallisuudesta. Jotta uudenlainen kalamuoto voitaisiin hyväksyä, on varmistettava, ettei GMO-lohia pääse luontoon ja ettei mahdollisten karkulaisten uudenlainen geeniyhdistelmä pääse vaikuttamaan luonnon kalakantoihin. Tästä viimeksi mainitusta ominaisuudesta GMO-lohen markkinoille pääsy kiikastaa. Kokeissa on varmistettu, että GMO-lohi risteytyy ja saa jälkeläisiä luonnossa elävien meritaimenten kanssa. Tällaista mahdollisuutta ei luonnonsuojelullisista syistä voida hyväksyä. Mutta GMO-lohen kehittäjät vakuuttavat ”uutuuskalan” olevan vaaraton.

GMO-lohen on kehittänyt AquaBounty -yritys, joka hakee kalalleen markkinointilupaa. Hakemuksessa yritys on korostanut, että GMO-lohen kehittäjät myyvät ulos vain naaraspuolisia kaloja, jotka ovat kaikki steriilejä. Teoreettinen risteytymismahdollisuus luontoon ehkä karkaavien kalojen ja meritaimenten välillä olisi siten olematon.

GMO-lohen ominaisuuksia ja menestymistä luonnonvaraisten Atlantin merilohien ja meritaimenten kanssa on tutkittu perusteellisesti. Kokeet on tehty suljetun vesikierron altaissa ja tankeissa Panamassa. Kanadalaisen Memorial University of Newfoundland -yliopiston tutkijan Krista B. Oken johdolla Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 29.5.2013 julkaistun tutkimuksen kokeissa GMO-lohet ja meritaimenet risteytyivät ja saivat jälkeläisiä. Nämä risteytymät, uudet kalalajit, joiden geenistöstä osa on GMO-emokalalta, kasvoivat huomattavasti nopeammin ja suuremmiksi kuin alkuperäiset täysveriset GMO-lohet. ”Pojasta polvi paranee” –periaate ei kuitenkaan ilahduta kalabiologeja, sillä tällaisia huippunopeasti ja ennätyssuuriksi kasvavia lohiakaloja ei tahdota sekoittamaan luonnon vakiintunutta järjestelmää (http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1763/20131047).

Vaikutukset luonnossa olisivat mitä ilmeisimmin dramaattisia, kokeet osoittivat. Luonnonoloja jäljitelevässä mutta kuitenkin suljettuun laboratorioympäristöön rakennetuissa virtaavan veden olosuhteissa GMO-lohet ja taimenet tuottivat jälkeläisiä, jotka kasvoivat nopeammin kuin vanhempansa eli GMO-lohet ja luonnonvaraiset taimenet. Nopean ja huomattavasti luonnollista suurempaan kokoon päätyvän kasvun taustalla on AquaBountyn tutkijoiden mukaan kilpailu rajallisista ravintoresursseista. Tässä kilpailussa GMO-kalat ja niiden tuottamat hybridit eli ”osittaiset gmo-kalat” ovat omaa luokkaansa.

FDA on käsitellyt AquaBountyn hakemusta jo pitkään, ja päätöstä GMO-lohien hyväksymisestä odotetaan lähitulevaisuudessa. Jos GMO-lohelle myönnetään tarkoin rajauksin säädelty myynti- ja kasvatuslupa, tästä kalasta tulee ensimmäinen kaupallisessa ja laajamittaisessa tuotannossa oleva ja ihmisten ravinnoksi tarkoitettu geenimuunneltu eläinlaji maailmassa.